Gebruikers Voorwaarden

Invoering

Deze Website Algemene Voorwaarden geschreven op deze webpagina zal uw gebruik van onze website te beheren, GoedkopeEnergie.Online te bereiken op https://goedkopeenergie.online.

Deze voorwaarden zullen volledig worden toegepast en invloed op je gebruik van deze website. Door het gebruik van deze website, stemde je met alle voorwaarden en condities geschreven in hier te accepteren. Je moet deze website niet gebruiken als je het niet eens met een van deze Website Algemene Voorwaarden.

Minderjarigen of van mensen onder de 18 jaar oud zijn niet toegestaan ​​om deze website te gebruiken.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten zijn van GoedkopeEnergie.Online en / of haar Partners.

Je het beperkte licentie gekregen om de materiaal op onze website te bekijken.

beperkingen

U bent specifiek beperkt uit alle van de volgende:

  • publiceren van elke materiaal zonder toestemming; tenzij hiervoor een mogelijk word aangeboden met social media mogelijkheden.
  • verkopen, licenties en / of andere GoedkopeEnergie.Online materiaal;
  • het gebruik van deze website op een manier dat schadelijk kan zijn voor deze Website;
  • het gebruik van deze website op een manier dat schadelijk kan zijn voor de gebruikers;
  • het gebruik van deze website in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving, of op welke manier dan ook schadelijk kan zijn via de website, of aan een persoon of een zakelijke entiteit;
  • het ontplooien van enige data mining, data harvesting of soortgelijke activiteiten met betrekking tot deze Website;

Bepaalde delen van deze website zijn beperkt van het zijn toegang door u en GoedkopeEnergie.Online verdere toegang door u aan alle gebieden van deze website kan beperken, op elk moment, in absolute discretie. Elke gebruikersnaam en wachtwoord u zou kunnen hebben voor deze website zijn vertrouwelijk en je moet vertrouwelijkheid eveneens op te houden.

Inhoud

In deze Website Algemene Voorwaarden, “Jouw Inhoud”: alle audio, video tekst, afbeeldingen of ander materiaal dat je kiest om te laten zien op deze website . Door het tonen van Jouw inhoud, verleent je GoedkopeEnergie.Online een niet-exclusieve, wereldwijde onherroepelijke,  licentie voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en verspreiden in enige en alle media.

Uw inhoud moet uw eigen zijn en mag niet de rechten van een derde partij binnenvallen. GoedkopeEnergie.Online behoudt zich het recht voor om uw inhoud van deze website op elk gewenst moment te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Geen garanties

Deze website wordt geleverd “as is”, met alle fouten en GoedkopeEnergie.Online uiten geen verklaringen of garanties, van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Ook zal niets op deze website worden opgevat als u te adviseren.

Beperking van de aansprakelijkheid

In geen geval zal GoedkopeEnergie.Online, noch een van haar functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk zijn voor alles wat voortvloeit uit je gebruik van deze website.

Schadeloosstelling

U vrijwaart hierbij voor zover GoedkopeEnergie.Online en tegen enige en / of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van de actie, schade en kosten die op enigerlei wijze met betrekking tot uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig wordt bevonden door de wet, zullen we deze voorwaarden veranderen.

Variatie van Voorwaarden

GoedkopeEnergie.Online is toegestaan ​​om deze voorwaarden te allen tijde aanpassen te passen.

GoedkopeEnergie.Online is toegestaan ​​om deze voorwaarden toe te wijzen, over te dragen en uit te besteden zijn rechten en / of verplichtingen zonder enige kennisgeving. U bent echter niet toegestaan ​​om toewijzen, overdragen of uitbesteden een van uw rechten en / of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden.

Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen GoedkopeEnergie.Online en u in verband met uw gebruik van deze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Wet & Jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van De Koninkrijk Der Nederlanden en De Europeesche Unie.